Ja neatradi meklēto tad, vaicā mums !

Aktualitātes

Klienta karte

Sākot ar 2011. gada 15. aprīli, sujmasinas.lv piedāvā iespēju pieteikties mūsu veikala Klienta kartēm. Ar Klienta karti Jums ir iespēja iegādāties preces ar noteiktu atlaidi. Karte ir virtuāla un tās noformēšana ir bezmaksas.

Akadēmija

Auduma sagatavošana piegriešanai

Pirms piegriešanas audumi ir labi jāpārbauda un jāsagatavo. Kam pievērst uzmanību un ko darīt?

Patērētāju tiesības

Patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Ja nopirktā prece neatbilst līguma noteikumiem, Jūs varat izvirzīt pārdevējam vienu no prasībām:
1) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no sekojošām prasībām:
    a) samazināt preces cenu;
    b) bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
    c) apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
    d) atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt Jums par preci samaksāto naudas summu.

2) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, vari zvirzīt vienu no sekojošām prasībām:
    a) bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
    b) apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

Janome 5 gadu garantija

Visām Janome precēm garantiju nodrošina SIA „L.S.A. STUDIA” – oficiālais Janome izplatītājs Latvijā. Garantija attiecas uz slēptiem iekārtas defektiem un bojājumiem tās lietošanas laikā. Garantijas periodā rezerves daļu nomaiņa un remonts tiek veikti bez maksas. Iekārtai tiek garantēta efektīva tās darbība, ja tā tiek izmantota tam paredzētajam mērķim, kā tas ir aprakstīts lietošanas instrukcijā. Garantija attiecas uz precēm, kuras iegādātas Latvijā, tām ir izsniegta reģistrācijas karte, un tā ir spēkā 60 mēnešus no preces iegādes dienas.

Lai nodrošinātu 60 mēnešu garantiju, laika periodā no 25-30 mēnesim ieskaitot (6 mēneši), iekārtai ir jāveic maksas tehniskā apkope Janome servisa centrā Rīgā, Stabu ielā 71. Šī perioda sākuma datums tiek ņemts vērā no preces iegādes dienas. Apkopes maksa ir EUR 25 (t.sk. PVN). Maksa ietver šujmašīnas diagnostiku un defektu novēršanu, mehānismu tīrīšanu, eļļošanu, kā arī iekārtas nogādāšanu uz/no servisa centra pie patērētāja visā Latvijas teritorijā. Precei ir jābūt iepakotai tās oriģinālajā iepakojumā (kartona kaste, putuplasti transportēšanai). Ja pircējs nevar to nodrošināt, iekārtas nogādāšanu uz/no servisa centru tas veic ar savu transportu par saviem līdzekļiem. Serviss neuzņemas atbildību par preces bojājumiem, kas radīti tās transportēšanas laikā.

Reģistrējot pirkumu oficiālā pārstāvja mājas lapā – www.sujmasinas.lv, Jūsu iekārtai tiks piešķirta 3 gadu BEZMAKSAS garantija. Šī reģistrācija ir jāveic 6 mēnešu laikā no preces iegādes dienas.

Norādīto garantijas noteikumu neievērošanas gadījumā, automātiski iestājas preces ražotāja garantija, un patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.

Garantijas remonts netiek veikts šādos gadījumos:
1) ja iekārtai ir beidzies garantijas termiņš;
2) ja uz iekārtas korpusa un/vai elektroniskajām platēm ir redzamas mehānisko bojājumu vai šķidrumu iekļūšanas pēdas;
3) ja iekārta tikusi lietota, neievērojot tās ekspluatācijas noteikumus un/vai apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi;
4) ja iekārta tikusi atvērta, labota vai tai veiktas izmaiņas citā servisā vai patstāvīgi;
5) ja iekārtas bojājumi radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks, zemestrīce u.c.) vai nelaimes gadījuma apstākļos.

Garantija neattiecas uz tādām daļām kā adatas, spolītes, kuģīši, siksnas, spuldzītes, diega ievērēji, overloka naži, un citām bieži maināmām detaļām, kas iekārtas ekspluatācijas laikā nolietojas dabīgā ceļā.

Ja garantijas remontam nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai tiek atcelta garantija (piemēram, precei konstatēts mehānisks bojājums), garantijas nodrošinātājs patur tiesības pieprasīt no patērētāja kompensāciju par veikto diagnostiku, atbilstoši servisa darbu izmaksām.

Ja garantijas remontam nodotām iekārtām nav veikta regulāra profilaktiskā apkope, kā to ir paredzējis ražotājs (piemēram, šujmašīnu tīrīšana un eļļošana), garantijas nodrošinātājs patur tiesības šo apkopi veikt un pieprasīt kompensāciju atbilstoši servisa darbu izmaksām.

Šie garantijas noteikumi ir spēkā tikai Latvijas teritorijā.

Šie noteikumi nav attiecināmi uz šādiem Janome modeļiem: Juno E1015, Juno E1019, Juno E1050, MB-4S un MB-7.

Šie noteikumi attiecināmi arī uz šādiem Husqvarna VIKING modeļiem: Emerald 116 un Emerald 118.

Sadzīves šūšanas tehnikas garantija

Reģistrējot pirkumu oficiālā pārstāvja mājas lapā – www.sujmasinas.lv, Jūsu iekārtai tiks piešķirta 3 gadu BEZMAKSAS garantija. Šī reģistrācija ir jāveic 6 mēnešu laikā no preces iegādes dienas.

Norādīto garantijas noteikumu neievērošanas gadījumā, automātiski iestājas preces ražotāja garantija, un patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.

Jaunumi veikalā

Izstrāde un atbalsts