Ja neatradi meklēto tad, vaicā mums !

Aktualitātes

Kāpēc iepirkties pie mums?

7 iemesli, kāpēc šujmašīnu pirkt tieši pie mums!

Uzzini vairāk...

Akadēmija

Auduma sagatavošana piegriešanai

Pirms piegriešanas audumi ir labi jāpārbauda un jāsagatavo. Kam pievērst uzmanību un ko darīt?

Patērētāju tiesības

Patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Ja nopirktā prece neatbilst līguma noteikumiem, Jūs varat izvirzīt pārdevējam vienu no prasībām:
1) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no sekojošām prasībām:
    a) samazināt preces cenu;
    b) bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
    c) apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
    d) atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt Jums par preci samaksāto naudas summu.

2) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, var zvirzīt vienu no sekojošām prasībām:
    a) bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
    b) apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

Garantija

Precēm garantiju nodrošina preces pāradevējs vai tā sadarbības partneri. Garantija attiecas uz slēptiem iekārtas defektiem un bojājumiem tās lietošanas laikā. Garantijas periodā rezerves daļu nomaiņa un remonts tiek veikti bez maksas. Iekārtai tiek garantēta efektīva tās darbība, ja tā tiek izmantota tam paredzētajam mērķim, kā tas ir aprakstīts lietošanas instrukcijā. Garantija attiecas uz precēm, kuras iegādātas Latvijā, tām ir izsniegta preču pavadzīme-rēķins, un tā ir spēkā 24 vai 36 mēnešus (atkarīgs no ražotāja) no preces iegādes dienas.

Garantijas remonts netiek veikts šādos gadījumos:
1) ja iekārtai ir beidzies garantijas termiņš;
2) ja uz iekārtas korpusa un/vai elektroniskajām platēm ir redzamas mehānisko bojājumu vai šķidrumu iekļūšanas pēdas;
3) ja iekārta tikusi lietota, neievērojot tās ekspluatācijas noteikumus un/vai apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi;
4) ja iekārta tikusi atvērta, labota vai tai veiktas izmaiņas citā servisā vai patstāvīgi;
5) ja iekārtas bojājumi radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks, zemestrīce u.c.) vai nelaimes gadījuma apstākļos.

Garantija neattiecas uz tādām daļām kā adatas, spolītes, kuģīši, siksnas, spuldzītes, diega ievērēji, overloka naži, un citām bieži maināmām detaļām, kas iekārtas ekspluatācijas laikā nolietojas dabīgā ceļā.

Ja garantijas remontam nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai tiek atcelta garantija (piemēram, precei konstatēts mehānisks bojājums), garantijas nodrošinātājs patur tiesības pieprasīt no patērētāja kompensāciju par veikto diagnostiku, atbilstoši servisa darbu izmaksām.

Ja garantijas remontam nodotām iekārtām nav veikta regulāra profilaktiskā apkope, kā to ir paredzējis ražotājs (piemēram, šujmašīnu tīrīšana un eļļošana), garantijas nodrošinātājs patur tiesības šo apkopi veikt un pieprasīt kompensāciju atbilstoši servisa darbu izmaksām.

Šie garantijas noteikumi ir spēkā tikai Latvijas teritorijā.


Izstrāde un atbalsts